Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021

Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021

"Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021" - Mùa Covid -19”, nền kinh tế gặp khó khăn, dẫn đến nhiều doanh nghiệp đi tới bước đường cùng phải giải thể doanh nghiệp. Giải thể công ty là một thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động của công ty. So với phá sản, thủ tục giải thể công ty được tiến hành đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Theo đó, tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

6. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

8. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau:

Điều 210. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Vậy, Khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trường hợp quý khách không thể tự soạn các hồ sơ trên, hãy liên hệ ngay với DNG Business để được tư vấn, hỗ trợ soạn thảo Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bởi đội ngũ nhân viên tận tình, giàu kinh nghiệm. 

Dịch vụ giải thể công ty tại Đà Nẵng là dịch vụ hữu ích do DNG Business cung cấp để phục vụ, hỗ trợ quý khách hàng hoàn thành quá trình “khai tử” một công ty một cách nhanh chóng, ít mất nhiều công sức và phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với dịch vụ giải thể doanh nghiệp, DNG Business sẽ hỗ trợ quý khách:

 • Tư vấn thông tin, thủ tục giải thể một cách rõ ràng chính xác;
 • Soạn thảo, hoàn thành hồ sơ giải thể;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao;

Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021

Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021

Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Hồ sơ giải thể Công ty/Doanh nghiệp năm 2021

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐÀ NẴNG - Thành lập chi nhánh – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Thấu hiểu được nhu cầu thiết thực đó của quý doanh nghiệp, DNG Brand cung cấp dịch vụ tư vấn, dướng dẫn và nhận làm thủ tục thành lập chi nhánh trọn gói và uy tín tại Đà Nẵng.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐÀ NẴNG

MỤC LỤC:

 • 1. Chi nhánh là gì?
 • 2. Thủ tục thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần
 • 3. Các thủ tục sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh
 • 4. Kết quả khi sử dụng dịch vụ tại DNG Brand

I.     CHI NHÁNH LÀ GÌ?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty, không có tư cách pháp nhân độc lập.

Ưu điểm của việc thành lập chi nhánh là chi nhánh được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, được quyền đăng ký con dấu riêng, thay công ty mẹ ký hợp đồng kinh tế. Chi nhánh cũng có thể kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập nếu đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập. Việc hoạt động độc lập như vậy giúp thuận tiện cho khách hàng khi chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để giao dịch thay vì phải đến trực tiếp trụ sở chính của công ty. Do nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nên thành lập chi nhánh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công ty khi thành lập chi nhánh sẽ phát sinh thủ tục kê khai thuế độc lập cho chi nhánh. Đối với chi nhánh hạch toán độc lập, cuối năm chi nhánh cần lập báo cáo tài chính cho hoạt động của mình.

Trước khi thành lập Chi nhánh, Doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm được các nội dung cơ bản sau:

 • Điều kiện để thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng
 • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng như thế nào?
 • Phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng bao nhiêu?
 • Thời gian thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng bao lâu?
 • Các thủ tục thuế sau thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng cần thực hiện là gì?

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Hồ sơ thành lập Chi nhánh bao gồm:

 • Giấy đề nghị Đăng ký hoạt động Chi nhánh
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập Chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập Chi nhánh Công ty;
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Brand, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo tất cả các giấy tờ, hồ sơ pháp lý.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (đăng ký trực tiếp hoặc qua mạng điện tử)

Địa chỉ: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Số 24 Đường Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Lưu ý:  Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ đủ điều kiện thì người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh (có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện) 

Bước 3: Nhận kết quả

 • Hồ sơ hợp lệ : Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh
 • Hồ sơ chưa hợp lệ: Nhận thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh

Thời gian: 03-05 ngày làm việc

Bài viết cùng thể loại >> 

III. CÁC THỦ TỤC SAU KHI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký hoạt động Chi nhánh, Quý doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục sau:

1. Khắc dấu và thông báo đăng ký sử dụng mẫu dấu của Chi nhánh

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sẽ tiến hành làm con dấu và nộp thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chi nhánh công ty/doanh nghiệp có thể có con dấu hoặc không có con dấu tùy theo nhu cầu hoạt động. Thông thường các chi nhánh công ty hiện nay hầu như đa phần đều sử dụng con dấu để thuận tiện trong các hoạt động vận hành của công ty/doanh nghiệp.

2. Đăng ký chữ ký số điện tử

Chữ ký số (hay còn gọi là token) là thiết bị không thể thiếu đối với Chi nhánh hạch toán độc lập hoặc Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh.

Từ ngày 01/7/2013, Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực quy định: phải kê khai, nộp thuế qua mạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Vì vậy, đối với Chi nhánh hạch toán độc lập hoặc Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh muốn thực hiện được việc kê khai thuế và nộp thuế qua mạng thì bắt buộc phải sử dụng chữ ký số.

3. Mở tài khoản ngân hàng cho Chi nhánh

Chi nhánh nên lựa chọn những ngân hàng có địa điểm gần trụ sở, và có nhiều phòng giao dịch để tiện cho việc thanh toán.

Lưu ý: Số dư trong trong khoản tối thiểu là 1.000.000 đồng.

4. Thông báo tài khoản ngân hàng

Hiện nay theo quy định mới việc thông báo tài khoản ngân hàng không thực hiện tại cơ quan thuế. Vì vậy, sau khi Chi nhánh mới được thành lập, cần thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư ngay sau khi Chi nhánh đã có 1 tài khoản ngân hàng.

Lưu ý: Chi nhánh có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng.

5. Treo bảng hiệu Chi nhánh tại trụ sở

Chi nhánh có nghĩa vụ gắn tên tại trụ sở Chi nhánh. Tên Chi nhánh được gắn trên biển hiệu. Khi Chi nhánh bạn đặt biển hiệu thì phải đảm bảo các nội dung quy định trên cũng như đảm bảo việc đặt biển không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. 

6. Phát hành hóa đơn GTGT

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, Chi nhánh có thể sử dụng hoặc không sử dụng hóa đơn. Nếu sử dụng hóa đơn, Chi nhánh phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tới Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

7. Khai thuế/Nộp thuế tháng-quý

Sau khi Chi nhánh hoạt động, sẽ phát sinh các khoản thuế sau: GTGT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân… Chi nhánh cần phải thực hiện kê khai thuế và nộp thuế hằng tháng/quý theo quy định của Luật Kế toán.

VI. KẾT QUẢ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG BRAND

Sau khi sử dụng dịch vụ tại DNG Brand, Quý khách hàng sẽ nhận được kết quả công việc như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh
 • Thông báo cơ quan quản lý thuế;
 • Dấu tròn;
 • Phiếu công bố mẫu dấu;
 • Hồ sơ liên quan

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, chúng tôi sẽ tư vấn để tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục thành lập Chi nhánh. Để không mất quá nhiều thời gian vào việc xác minh điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh cũng như chuẩn bị hồ sơ, hãy sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký doanh nghiệp của DNG Brand. Hãy liên hệ DNG Brand qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Thành lập Chi nhánh.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình. 

 

DNG Business tuyển dụng kế toán

DNG Business tuyển dụng kế toán

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG:

DNG Brand là thương hiệu chuyên sâu về lĩnh vực SỞ HỮU TRÍ TUỆ, bao gồm: Nhãn hiệu, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp và xác lập quyền tác giả quyền liên quan.

DNG Business là thương hiệu chuyên sâu về tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến vấn đề pháp lý và cấp phép. Ngoài DNG Brand, DNG Business còn có các bộ phận thực hiện việc tư vấn Mã số mã vạch, An toàn thực phẩm, Công bố sản phẩm và Thành lập doanh nghiệp.

DNG Business là nhóm lĩnh vực tiên phong của DNG Group đang được định hình về mô hình phát triển trong tương lai cùng với DNG Construction, DNG Software, DNG Travel và DNG Land.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN

1. Yêu cầu:

- Tôt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán;

- Thành thạo BCTC, word, excel;

- Nghe nói tiếng Anh tốt;

- Giao tiếp tốt;

2. Mô tả công việc:

- Khai nộp thuế, BCTC;

- Làm việc với khách hàng;

- Soạn thảo hồ sơ, tài liệu;

- Đăng bài website;

- Và những công việc liên quan khác.

3. Thời gian làm việc:

- Thứ 2 – 6: 7h30 – 11h30; 13h30 – 17h00;

- Thứ 7: 7h30 – 11h30

- Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

- Nghỉ 12 ngày phép/năm.

4. Quyền lợi:

- Lương cơ bản: > 5tr. Thỏa thuận khi phỏng vấn

- Phụ cấp + thưởng + doanh thu;

- Công việc nhẹ nhàng, không áp lực;

- Được đào tạo các kỹ năng làm việc;

5. Thông tin nộp hồ sơ

CÔNG TY TNHH DNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.707404

HOTLINE: 0915.888.404

Chi tiết xem tại website: http://hcm.com.vn

HỒ SƠ GỬI VỀ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HẠN NỘP HỒ SƠ: 15/05/2020

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: http://hcm.com.vn

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: http://hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: http://hcm.com.vn

SỞ HỮU TRÍ TUỆ