GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

"GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG" - Việc giải thể văn phòng đại diện công ty được diễn ra khi văn phòng công ty hoạt động không hiệu quả để tránh gây thua lỗ hoặc do người đứng đầu công ty muốn chấm dứt hoạt động. DNG Business xin chia sẻ trình tự thủ tục giải thể Văn phòng đại diện được thực hiện thông qua những việc làm và những bước sau:

I.   ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ

Đối với việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, pháp luật không quy định về điều kiện chấm dứt, bởi các khoản nợ của Văn phòng đại diện do doanh nghiệp chịu và cũng không đặt ra vấn đề đảm bảo thanh toán hết bởi chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại. Việc thực hiện nghĩa vụ tài sản, thanh toán các khoản nợ không phải là điều kiện bắt buộc của chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

II.  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Thủ tục giải thể Văn phòng đại diện thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Nộp hồ sơ xin giải thể văn phòng đại diện tại chi cục thuế nơi đặt địa chỉ văn phòng đại diện

Bước 2: Nộp hồ sơ xin trả con dấu cho Phòng quản lý dấu – công an. 

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể văn phòng đại diện vào Sở kế hoạch đầu tư nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở

III. THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1.  Nộp hồ sơ xin giải thể văn phòng đại diện tại chi cục thuế nơi đặt địa chỉ văn phòng đại diện

Hồ sơ gồm:

- Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);

- Quyết định của Chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

>>>Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ cũng như công văn xin đóng mã số thuế thì phải hoàn tất nghĩa vụ thuế cho văn phòng đại diện theo đúng quy định.

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên, một số chi cục thuế yêu cầu doanh nghiệp viết công văn yêu cầu xác nhận đơn vị không nợ thuế thì mới làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho doanh nghiệp (trường hợp này doanh nghiệp nhận thêm một văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp bên phòng đăng ký kinh doanh

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 15 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của Văn phòng đại diện doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế Văn phòng đại diện.

2. Thủ tục trả con dấu

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. 

a. Hồ sơ gồm:

 • Công văn trả dấu của Văn phòng đại diện bị giải thể;
 • Con dấu đã cấp;
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (bản gốc);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b. Cơ quan giải quyết:  Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh/thành phố nơi được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

c. Thời gian giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh/thành phố nơi bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sẽ cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu và tiến hành hủy con dấu. Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, cần nộp lại con dấu của Công ty.

3.  Thủ tục giải thể đăng ký kinh doanh

   a.  Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của Văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện;
 • Con dấu của Văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (trường hợp Văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Văn phòng đại diện (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc Văn phòng đại diện được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

b. Trình tự thực hiện:

 • Khi chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt Văn phòng đại diện.
 • Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

c.  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                                         

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của Văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

Sau khi thực hiện 3 công việc trên, Văn phòng đại diện sẽ được chính thức giải thể và làm thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 Lưu ý:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc Văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ Văn phòng đại diện.
 • Công ty có Văn phòng đại diện bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

IV.   DỊCH VỤ TẠI DNG BUSINESS

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực doanh nghiệp, DNG Brand sẽ giúp khách hàng giải thể công ty một cách nhanh chóng nhất có thể. 

DNG Brand sẽ thực hiện các công việc sau:

 • ​Soạn thảo và nộp hồ sơ giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh
 • Thay mặt doanh nghiệp hủy dấu của VPĐD (nếu có) tại cơ quan công an 
 • Đăng công bố việc giải thể doanh nghiệp
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình, kịp thời thông báo cho Doanh nghiệp
 • Thay mặt doanh nghiệp nhận Văn bản trả lời (nếu có) của Sở kế hoạch và đầu tư
 • Xử lý những vấn đề phát sinh liên quan.
 • Lưu ý: Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty:   
 • Xong thủ tục giải thể VPĐD -> Nộp kèm thông báo của Sở KHĐT về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD -> làm thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở KHĐT Đà Nẵng, Hà Nội, HCM, các tỉnh thành nơi VPĐD đặt trụ sở để xóa bỏ thông tin về VPĐD trên giấy phép đăng ký kinh doanh chính.

Sau khi sử dụng dịch vụ tại DNG Brand, Quý khách hàng sẽ nhận được kết quả công việc như sau:

 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế ;
 • Thông báo giải thể của Sở KHĐT;
 • Thông báo hủy mẫu dấu;
 • Hồ sơ nội bộ liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, chúng tôi sẽ tư vấn để tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất. Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính từ các cơ quan hành chính khác nhau. Nhiều khách hàng đã tự làm hồ sơ, tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục cũng như chưa nắm rõ các quy định của Pháp luật nên thường chưa thể rà xét kỹ tình hình để đảm bảo Doanh nghiệp đủ điều kiện xin giải thể.

Ngoài ra, thủ tục giải thể phức tạp, cần thực hiện qua nhiều bước và hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm rất nhiều giấy tờ, biểu mẫu cần phải xuất trình. Do đó, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ dẫn tới việc phải đi lại nhiều lần, soạn thảo nhiều lần, tốn nhiều thời gian và công sức không chỉ của người thực hiện thủ tục mà còn làm cho quá trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp bị kéo dài.

Vì vậy, để không mất quá nhiều thời gian vào việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, hãy sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp của DNG BusinessHãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Giải thể Văn phòng đại diện Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.