DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

 THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Hai thành viên TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI quận liên chiểu đà nẵng, Thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap cong ty quan Lien Chieu Da Nang, thành lập công ty tại quận liên chiểu đà nẵng, thành lập công ty quận liên chiểu đà nẵng; Dịch vu thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap cong ty o quan Lien Chieu Da Nang, Thanh lap cong ty uy tin quan Lien Chieu Da Nang, thành lập công ty ở quận liên chiểu đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanhDịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Lien Chieu Da Nang; dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Lien Chieu Da Nang, Mở công ty tại quận liên chiểu đà nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận liên chiểu đà nẵngdịch vụ lập công ty tại quận liên chiểu đà nẵngDich vu lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận liên chiểu đà nẵng, thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap cong ty quan Lien Chieu Da Nang, thành lập công ty tại quận liên chiểu đà nẵng, thành lập công ty quận liên chiểu đà nẵng, dịch vu thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap cong ty o quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap cong ty uy tin quan Lien Chieu Da Nang, thành lập công ty ở quận liên chiểu đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Lien Chieu Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Lien Chieu Da Nang, mở công ty tại quận liên chiểu đà nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận liên chiểu đà nẵng, dịch vụ lập công ty tại quận liên chiểu đà nẵng, dich vu lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận liên chiểu đà nẵng, thanh lap cong ty tai quan Lien Chieu Da Nang uy tin, thanh lap cong ty uy tin quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap cong ty o quan Lien Chieu Da Nang, dang ky cong ty o quan Lien Chieu Da Nang, dang ky kinh danh o quan Lien Chieu Da Nang, dang ky kinh doanh tai quan Lien Chieu Da Nang, thanh lap doanh nghiep uy tin quan Lien Chieu Da Nang, dich vu thanh lap cong ty uy tin quan Lien Chieu Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep uy tin quan Lien Chieu Da Nang

THÀNH LẬP CÔNG TY YẾN SÀO TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY YẾN SÀO TẠI ĐÀ NẴNG

Thành lập Công ty Yến sào tại Đà Nẵng, Thành lập Công ty Yến sào, Công ty Yến sào, Thủ tục Thành lập Công ty Yến sào tại Đà Nẵng, Thủ tục Thành lập Công ty Yến sào, thu tuc thanh lap cong ty Yến sào, thanh lap cong ty Yến sào, cong ty Yến sào, Yến sào, Yến sào

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

 THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Thay đổi con dấu của doanh nghiệp, thay đổi mẫu dấu công ty, thay đổi con dấu, Hồ sơ thông báo mẫu con dấu, thủ tục thông báo mẫu dấu tại đà nẵng, thông báo mẫu dấu, thong bao mau dau, đăng ký mẫu dấu với sở kế hoạch đầu tư, đăng ký mẫu dấu tại đà nẵng, đăng ký mẫu dấu, dang ky mau dau.

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI quận thanh khê, đà nẵng, Thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, thanh lap cong ty quan Thanh khe Da Nang, thành lập công ty tại quận thanh khê, đà nẵng, thành lập công ty quận thanh khê, đà nẵng; Dịch vu thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, thanh lap cong ty o quan Thanh khe Da Nang, Thanh lap cong ty uy tin quan Thanh khe Da Nang, thành lập công ty ở quận thanh khê, đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanhDịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Thanh khe Da Nang; dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Thanh khe Da Nang, Mở công ty tại quận thanh khê, đà nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận thanh khê, đà nẵngdịch vụ lập công ty tại quận thanh khê, đà nẵngDich vu lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận thanh khê, đà nẵng, thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, thanh lap cong ty quan Thanh khe Da Nang, thành lập công ty tại quận thanh khê, đà nẵng, thành lập công ty quận thanh khê, đà nẵng, dịch vu thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, thanh lap cong ty o quan Thanh khe Da Nang, thanh lap cong ty uy tin quan Thanh khe Da Nang, thành lập công ty ở quận thanh khê, đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Thanh khe Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Thanh khe Da Nang, mở công ty tại quận thanh khê, đà nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận thanh khê, đà nẵng, dịch vụ lập công ty tại quận thanh khê, đà nẵng, dich vu lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận thanh khê, đà nẵng, thanh lap cong ty tai quan Thanh khe Da Nang uy tin, thanh lap cong ty uy tin quan Thanh khe Da Nang, thanh lap cong ty o quan Thanh khe Da Nang, dang ky cong ty o quan Thanh khe Da Nang, dang ky kinh danh o quan Thanh khe Da Nang, dang ky kinh doanh tai quan Thanh khe Da Nang, thanh lap doanh nghiep uy tin quan Thanh khe Da Nang, dich vu thanh lap cong ty uy tin quan Thanh khe Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep uy tin quan Thanh khe Da Nang

THÀNH LẬP CÔNG TY SẮT THÉP TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY SẮT THÉP TẠI ĐÀ NẴNG

Thành lập Công ty Sắt thép tại Đà Nẵng, Thành lập Công ty Sắt thép, Công ty Sắt thép, Thủ tục Thành lập Công ty Sắt thép tại Đà Nẵng, Thủ tục Thành lập Công ty Sắt thép, thu tuc thanh lap cong ty Sắt thép, thanh lap cong ty Sắt thép, cong ty Sắt thép, Sắt thép, Sắt thép

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, thanh lap cong ty quan Cam le Da Nang, thành lập công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, thành lập công ty quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Dịch vu thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, thanh lap cong ty o quan Cam le Da Nang, Thanh lap cong ty uy tin quan Cam le Da Nang, thành lập công ty ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanhDịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Cam le Da Nang; dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Cam le Da Nang, Mở công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵngdịch vụ lập công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà NẵngDich vu lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, thanh lap cong ty quan Cam le Da Nang, thành lập công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, thành lập công ty quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dịch vu thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, thanh lap cong ty o quan Cam le Da Nang, thanh lap cong ty uy tin quan Cam le Da Nang, thành lập công ty ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Cam le Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Cam le Da Nang, mở công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dịch vụ lập công ty tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, dich vu lap cong ty tai quan Cam le Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, thanh lap cong ty tai quan Cam le Da Nang uy tin, thanh lap cong ty uy tin quan Cam le Da Nang, thanh lap cong ty o quan Cam le Da Nang, dang ky cong ty o quan Cam le Da Nang, dang ky kinh danh o quan Cam le Da Nang, dang ky kinh doanh tai quan Cam le Da Nang, thanh lap doanh nghiep uy tin quan Cam le Da Nang, dich vu thanh lap cong ty uy tin quan Cam le Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep uy tin quan Cam le Da Nang

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI quận Hải Châu, Đà Nẵng, Thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, thanh lap cong ty quan Hai chau Da Nang, thành lập công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, thành lập công ty quận Hải Châu, Đà Nẵng; Dịch vu thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, thanh lap cong ty o quan Hai chau Da Nang, Thanh lap cong ty uy tin quan Hai chau Da Nang, thành lập công ty ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanhDịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Hai chau Da Nang; dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Hai chau Da Nang, Mở công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵngdịch vụ lập công ty tại quận Hải Châu, Đà NẵngDich vu lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, thanh lap cong ty quan Hai chau Da Nang, thành lập công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, thành lập công ty quận Hải Châu, Đà Nẵng, dịch vu thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, tu van thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, thanh lap cong ty o quan Hai chau Da Nang, thanh lap cong ty uy tin quan Hai chau Da Nang, thành lập công ty ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty uy tín, dich vu thanh lap cong ty, dich vu thanh lap cong ty quan Hai chau Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep, dich vu thanh lap doanh nghiep quan Hai chau Da Nang, mở công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, dịch vụ mở công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, dịch vụ lập công ty tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, dich vu lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang, dịch vụ lập công ty ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, thanh lap cong ty tai quan Hai chau Da Nang uy tin, thanh lap cong ty uy tin quan Hai chau Da Nang, thanh lap cong ty o quan Hai chau Da Nang, dang ky cong ty o quan Hai chau Da Nang, dang ky kinh danh o quan Hai chau Da Nang, dang ky kinh doanh tai quan Hai chau Da Nang, thanh lap doanh nghiep uy tin quan Hai chau Da Nang, dich vu thanh lap cong ty uy tin quan Hai chau Da Nang, dich vu thanh lap doanh nghiep uy tin quan Hai chau Da Nang

CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

"CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG" - Thành lập công ty – một thủ tục mà hầu hết mọi cá nhân khi mới chỉ bắt đầu le lói lên ý tưởng khởi nghiệp, đều cần phải tìm hiểu, nghiên cứu và mất rất nhiều thời gian để hiểu được quy trình thành lập công ty, chi phí thành lập Công ty? Tuy chi phí thành lập doanh nghiệp không nhiều nhưng với Doanh nghiệp, các khoản chi phí ban đầu thành lập phải xem xét kỹ để có khoản chi phù hợp với mức độ phức tạp và tài chính của mình.

Chi-phi-thanh-lap-cong-ty-tai-da-nang.jpg

HOTLINE: 0915 888 404

Thứ nhất, Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và bước này cần nộp mức lệ phí như sau:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000đ/lần (Năm mươi nghìn đồng)(Giảm 50.000 đồng so với trước đây).
 • Lệ phí Công bố nội dung Đăng ký doanh nghiệp: 100.000đ/lần (Một trăm nghìn đồng) (Giảm 200.000 đồng so với trước đây).

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

(Căn cứ theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về lệ phí đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.)

Trường hợp doanh nghiệp không đăng công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia, nếu bị thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep.jpg

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện bởi DNG Brand

Thứ hai, Khắc con dấu và Công bố mẫu dấu

Con dấu doanh nghiệp được xem là vật bất ly thân đối với những người đứng đầu công ty, ở Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định rõ số lượng, hình thức, màu mực con dấu; ngoài ra tại khoản 4 điều 44 Luật Doanh nghiệp có chỉ rõ “4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.”

Vì vậy Doanh nghiệp cần khắc Dấu Công ty và Công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh.

Chi phí khắc dấu dao động từ 180.000 VNĐ trở lên(Dấu chức danh, dấu tên, dấu Công ty tùy nhu cầu của các bạn)

Thứ ba, Mua chữ ký số

Ngày 29/11/2005 Chính phủ đã ban hành Luật Giao dịch điện tử; Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ kí số và dịch vụ chứng thực chữ kí số tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007; Khi tiến hành giao dịch điện tử trong hoạt động công cộng, người sử dụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ kí số công cộng do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí số công cộng cấp. 

Ngoài ra, Từ ngày 01/7/2013, Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực quy định: các doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế qua mạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tài khoản đăng nhập thì được Tổng cục Thuế cấp miễn phí sau khi hoàn tất các bước đăng ký nhưng “Chữ ký số” thì phải mua của các tổ chức được phép cung cấp Chứng thư số (VNPT, FPT, VINA, Viettel…). Do đó, muốn thực hiện được việc kê khai thuế qua mạng, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng chữ ký số.

Hiện này có rất nhiều đơn vị cung cấp chữ kí số giá khoảng 1.400.000VNĐ-1.600.000VNĐ/năm. Có chữ ký số các bạn đăng ký nộp thuế điện tử, và làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu.

Thứ tư, Mở tài khoản Ngân hàng

Khi làm hồ sơ khai thuế ban đầu các bạn sẽ có bước mở tài khoản ngân hàng của công ty, ở bước này không tốn tiền nhưng các bạn cần ký quỹ khoảng 500.000VNĐ – 1.000.000VNĐ tùy vào quy định của mỗi Ngân hàng.

Thứ năm, Nộp lệ phí môn bài

Thuế môn bài hiểu một cách đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 về lệ phí môn bài.

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì đối với doanh nghiệp thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, Đặt hóa đơn điện tử GTGT

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. 

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử theo thông báo phát hành sau 3 ngày. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông báo và mẫu hóa đơn đã nộp tại địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

DNG Business tóm tắt tất cả chi phí thành lập doanh nghiệp trong bảng dưới đây:

CHI PHÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

Bước

Nội dung

Chi phí

(VND)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

50.000

Khắc dấu tròn, dấu tên và đăng ký mẫu dấu

180.000

Công bố nội dung đăng ký thành lập Doanh nghiệp 

100.000

Hóa đơn điện tử

330.000/300 hóa đơn

Mua chữ ký số

1.400.000/ 3 năm

 6

Mở tài khoản Ngân hàng

500.000 - 1.000.000

 

TỔNG

 2.560.000 VNĐ - 3.060.000 VNĐ

Trên đây là toàn bộ chi phí để thành lập Công ty/ Doanh nghiệp nếu bạn tự tiến hành các thủ tục thành lập công ty mà không sử dụng dịch vụ. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Doanh nghiệp.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY/DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP CÔNG TY MỸ PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY MỸ PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

Thành lập Công ty Kinh doanh mỹ phẩm tại Đà Nẵng, Thành lập Công ty Kinh doanh mỹ phẩm, Công ty Kinh doanh mỹ phẩm, Thủ tục Thành lập Công ty Kinh doanh mỹ phẩm tại Đà Nẵng, Thủ tục Thành lập Công ty Kinh doanh mỹ phẩm, thu tuc thanh lap cong ty Kinh doanh mỹ phẩm, thanh lap cong ty Kinh doanh mỹ phẩm, cong ty Kinh doanh mỹ phẩm, Kinh doanh mỹ phẩm, Kinh doanh mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, kinh doanh 

THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO TẠI ĐÀ NẴNG

Thành lập Công ty Quảng cáo tại Đà Nẵng, Thành lập Công ty Quảng cáo, Công ty Quảng cáo, Thủ tục Thành lập Công ty Quảng cáo tại Đà Nẵng, Thủ tục Thành lập Công ty Quảng cáo, thu tuc thanh lap cong ty Quảng cáo, thanh lap cong ty Quảng cáo, cong ty Quảng cáo, Quảng cáo, Quảng cáo

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

"THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP" - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là thủ tục thường xuyên diễn ra, đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt rõ, tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ g­óp vốn của doanh nghiệp
 • Th­ay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh
 • Thay đổi thông tin Ch­ủ sở hữu Công ty
 • Thay đổi thông tin liên hệ: email, điện thoại
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi, bổ sung liên quan đến nội dung đăng ký doanh nghiệp như đã nêu trên thì phải thực hiện thủ tục Đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

DNG Business sẽ hướng dẫn một số lưu ý khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2019 để Quý doanh nghiệp nắm rõ như sau:

I.  THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Để thay đổi tên doanh nghiệp, đầu tiên doanh nghiệp cần xác định tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký và tiến hành tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để tránh gây nhầm lẫn và phát sinh tranh chấp sau này.

Hoặc Quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp tên dự định thay đổi, DNG Business sẽ giúp doanh nghiệp tra cứu và đưa ra một số phương án có khả năng đăng ký nếu tên mà doanh nghiệp cung cấp đã bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với công ty khác.

Thành phần hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp;

Khi doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp thì doanh nghiệp ngoài việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp còn phải thực hiện thủ tục:

 • Thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp
 • Thay đổi thông tin trên hóa đơn ( nếu vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ) hoặc hủy để sử dụng hóa đơn điện tử
 • Thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như: thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác và các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc thay đổi giấy phép con,… (nếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sau đăng ký kinh doanh).

Lưu ý: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn số lượng, hình thức con dấu khi tiến hành khắc dấu công ty sau ngày 01/07/2015. Sau khi khắc dấu doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo việc thay đổi mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ website dangkykinhdoanh.gov.vn

Xem thêm>> Thủ tục thay đổi tên Công ty/Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

II.  THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khi doanh nghiệp bổ sung, rút ngành nghề vẫn phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Hiện nay việc đăng ký mã ngành kinh doanh được áp dụng theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg nên khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần rà soát lại những mã ngành đã đăng ký để cập nhật theo quy định mới.

Xem thêm>> BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Khi thay đổi trụ sở chính cùng quận thì doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận doanh nghiệp cần thực hiện theo 02 bước:

Bước 1: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại chi cục thuế cũ

Doanh nghiệp nộp Mẫu số: 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế đồng thời nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tùy thủ tục của mỗi chi cục thuế yêu cầu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trước hoặc sau khi nộp mẫu 08 nên doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với chi cục thuế quản lý để được hướng dẫn thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Kết quả chốt thuế: Mẫu 09 hoặc 09A
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp ( trường hợp dấu doanh nghiệp còn thông tin quận huyện cũ);
 • Điều lệ công ty sửa đổi ( nếu chuyển trụ sở khác tỉnh)

Lưu ý: Sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi thông tin hóa đơn VAT hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như: ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc thay đổi giấy phép con,… (nếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sau đăng ký kinh doanh).

IV. THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ (BAO GỒM TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ) 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn. Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi với phòng đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH/cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

Lưu ý: Trong trường hợp việc tăng mức vốn điều lệ làm tăng nghĩa vụ thuế môn bài của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp mức thuế môn bài mới trong năm kế tiếp.

Bài viết cùng thể loại>> QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

V. THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở Công ty, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người đại diện theo pháp luật mới.

Sau khi tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cần tiến hành đăng bố cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra tình trạng mã số thuế của người đại diện theo pháp luật cũ và mới. Trong trường hợp một trong hai mã số thuế của người đại diện theo pháp luật bị treo thì không thể tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được.

Xem thêm>> THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI ĐÀ NẴNG

VI. THỦ TỤC THAY ĐỔI DO CHUYỂN NHƯỢNG, BỔ SUNG THÀNH VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH/cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 • Thông báo sổ thành viên công ty TNHH/sổ cổ đông công ty cổ phần;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.

Lưu ý:

Hiện tại, từ ngày 10/10/2018 việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập chỉ thực hiện còn 2 trường hợp: “trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua”. Như vậy việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ được ghi nhận trên hồ sơ nội bộ của công ty, tương tự đối với các cổ đông phổ thông trước đây nhưng doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập chuyển nhượng do chuyển nhượng cổ phần với thuế suất 0,1% kể cả khi chuyển nhượng không có lãi (áp dụng theo hình thức chuyển nhượng chứng khoán).

Sau khi chuyển nhượng vốn góp/cổ phần doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người chuyển nhượng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ DNG BUSINESS qua HOTLINE 02363707404 hoặc 0915888404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

 

TRA CỨU MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

TRA CỨU MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

TRA CỨU MÃ NGÀNH KINH DOANH, ngành nghề kinh doanh, ngành nghề đăng ký kinh doanh, ngành nghề đăng ký doanh nghiệp, mã ngành nghề, 

THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG

Thành lập Công ty Du lịch lữ hành tại Đà Nẵng, Thành lập Công ty Du lịch lữ hành, Công ty Du lịch lữ hành, Thủ tục Thành lập Công ty Du lịch lữ hành tại Đà Nẵng, Thủ tục Thành lập Công ty Du lịch lữ hành, thu tuc thanh lap cong ty Du lịch lữ hành, thanh lap cong ty Du lịch lữ hành, cong ty Du lịch lữ hành, Du lịch lữ hành, Du lịch lữ hành

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: https://hcm.com.vn

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: https://hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: https://hcm.com.vn

SỞ HỮU TRÍ TUỆ